Przedszkole „Pliszka” w Niepołomicach

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkole Pliszka to placówka wychowawcza działająca pod nadzorem Kuratorium Oświaty i realizująca Podstawę Programową określoną przez MEN.

Placówka funkcjonuje pod skrzydłami Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego też Przedszkole stwarza warunki integrowania dzieci i młodzieży z różnych środowisk, zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nasze przedszkole znajduje się w wolnostojącym obiekcie w centrum Niepołomic. Posiadamy własny ogrodzony plac zabaw. Sale zabaw są przestronne jasne, kolorowo umeblowane, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, stwarzają warunki do bezpiecznej zabawy i nauki. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. W budynku mieści się sala do ćwiczeń ruchowych z pełnym wyposażeniem i sala terapii Integracji Sensorycznej bogato zaopatrzona w sprzęt oraz trzy sale do zajęć indywidualnych (logopedycznych, psychologicznych, rewalidacji). Powierzonymi naszej opiece dziećmi, zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dokłada wszelkich starań, aby dobrze przygotować dzieci do podjęcia następnego etapu edukacyjnego.

Rekrutacja

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2024/2025. Poznaj szczegóły.

Zajęcia

Zajęcia dodatkowe w ramach opłaty czesnego:

 • Język angielski

  Zajęcia dla dzieci odbywają się 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę. Prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela zgodnie z wymogami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o nowoczesne metody aktywizujące.

 • Zajęcia plastyczne

  Wpływają na rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka, a ponadto kształtują wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe

  Wpływają na rozwój zdolności muzycznych i zainteresowań dziecka. Rozwijają sprawność fizyczną i wrażliwość dziecka. Zajęcia zawierają trzy podstawowe formy: ruch, śpiew i ćwiczenia słuchowo – rytmiczne.

 • Zajęcia z SI (integracji sensorycznej)

  Zapewniają właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny. Integracja sensoryczna stymuluje percepcje wzrokową, słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy. Aktywizuje także komunikacje dziecka i rozwija zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka.

Ponadto dla wszystkich chętnych na zajęcia dodatkowe (płatne przez rodziców) wykraczające poza podstawę programową:

 • Gimnastyka korekcyjna
  Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez 1 godzinę. Celem zajęć jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności motoryki dziecka.
  Koszt 40,00 zł miesięcznie.
 • Zumba
  Zajęcia promują zdrowy tryb życia i uczą szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się i rozwijają koordynację, równowagę, kształtują i rozwijają swoją kreatywność, dyscyplinę oraz pamięć.
  Koszt 60,00 zł miesięcznie.
 • Robotyka
  Zajęcia stymulują rozwój dziecka na wielu różnych płaszczyznach: pogłębiają umiejętności manualne, ćwiczą pamięć, pokazują związek przyczynowo-skutkowy, uczą tak ważnej w dzisiejszych czasach pracy w grupie i pogłębiają umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia.
  Koszt 130,00 zł miesięcznie.

Kadra

Administracja:

 • Włodarz Elżbieta – pracownik administracyjno-biurowy

Nauczyciele:

 • Denes-Kowalewska Małgorzata – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • Fil Gabriela – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Lasek Natalia – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Mazur Dorota – dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Dodatkowo:

 • Bochenek Agnieszka – terapeuta SI
 • Burza Danuta – oligofrenopedagog, pedagog
 • Chudecka Dorota – anglista
 • Jonas-Adamiak Justyna – psycholog
 • Ptasznik Anna – logopeda
 • Zalecka Aneta – pedagog, terapeuta SI

Pomoce:

 • Bachula Stanisława – pomoc nauczyciela
 • Biernat Monika – pomoc nauczyciela
 • Pilch Wiktoria – pomoc nauczyciela
 • Porąbka Iwona – pomoc nauczyciela

Plan dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 – 17:00.

 • 6:30 – 8:20 – schodzenie się dzieci – stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe, korzystanie z gier i układanek, prace porządkowe w sali
 • 8:20 – 8:30 – przygotowanie do śniadania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
 • 8:30 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 9:30 – mycie zębów, przygotowanie do zajęć programowych
 • 9:30 – 11:45 – zajęcia edukacyjne prowadzone według planów miesięcznych w oparciu o podstawę programową. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub sali, zajęcia rozwijająca zainteresowania artystyczne dzieci.
 • 11:45 – 12:45 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad, wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w czasie posiłku oraz czynności porządkowych po zakończeniu obiadu
 • 12:45 – 13:30 – przygotowanie do odpoczynku poobiedniego „leżakowanie”, relaksacja
 • 13:30 – 14:20 – praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia dodatkowe
 • 14:20 – 14:30 – przygotowanie do podwieczorku
 • 14:30 – 14:45 – podwieczorek
 • 14:45 – 17:00 – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, prace zespołowe, zabawy na świeżym powietrzu

W ciągu dnia dzieci są na różnych salach, dlatego proszę wybierać odpowiednią opcję na domofonie:

 • 6.30 – 8.00 – przedszkole Rybki
 • 8.00 – 13.30:
  • przedszkole Rybki (grupa p. Gabrysi)
  • przedszkole Rekinki (grupa p. Eli i Doroty)
  • przedszkole Delfinki (grupa p. Natalii i Gosi)
 • 13.30 – 17.00 – przedszkole Rekinki

Kalendarz dni wolnych

 • 01.11.2023r (środa) – Wszystkich Świętych
 • 25-26.12.2023r (poniedziałek, wtorek) – Boże Narodzenie
 • 01.01.2024r (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 01.04.2024r (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 01.05.2024r – Święto Pracy (środa)
 • 03.05.2024r – Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
 • 30.05.2024r – Boże Ciało (czwartek)
 • 15.08.2024r – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek)

Dodatkowymi  dniami  wolnymi w 2023/2024 r. są:

 • 02.05.2024r – weekend majowy (czwartek)
 • 31.05.2024r – piątek po Bożym Ciele
 • 16.08.2024r – piątek po Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny
 • 22.07.2024r – 02.08.2024r – przerwa wakacyjna

Opłaty

 1. Jednorazowa opłata wpisowa (bezzwrotna w przypadku rezygnacji z miejsca) obejmująca: zakup pakietu książek, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne na cały rok – 300 zł
 2. Kwota do zapłaty przez rodzica w przypadku pobytu dziecka:
  • do 5 godzin (pobyt w godzinach 8.00 – 13.00)  – 500 zł
  • powyżej 5 godzin – 600 zł
  • pobyt dziecka w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Niepołomice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – w roku szkolnym 2023/2024” 
  • opłata w godzinach podstawy programowej (8.00-13.00)  0 zł, za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawę programową naliczana jest opłata 1,14 zł/h
 3. Dzienna stawka żywieniowa: 16 zł 
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 17:00 wynosi 10 zł

Dokumenty do pobrania

Skip to content