Przedszkole „Pliszka” w Niepołomicach

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przedszkole Pliszka to placówka wychowawcza działająca pod nadzorem Kuratorium Oświaty i realizująca Podstawę Programową określoną przez MEN.

Placówka funkcjonuje pod skrzydłami Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego też Przedszkole stwarza warunki integrowania dzieci i młodzieży z różnych środowisk, zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nasze przedszkole znajduje się w wolnostojącym obiekcie w centrum Niepołomic. Posiadamy własny ogrodzony plac zabaw. Sale zabaw są przestronne jasne, kolorowo umeblowane, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, stwarzają warunki do bezpiecznej zabawy i nauki. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. W budynku mieści się sala do ćwiczeń ruchowych oraz Terapii Integracji Sensorycznej bogato zaopatrzona w sprzęt. Powierzonymi naszej opiece dziećmi, zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dokłada wszelkich starań, aby dobrze przygotować dzieci do podjęcia następnego etapu edukacyjnego.

Rekrutacja

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2021/2022. Poznaj szczegóły.

Zajęcia

Zajęcia dodatkowe w ramach opłaty czesnego:

 • Język angielski

  Zajęcia dla dzieci odbywają się 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę. Prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela zgodnie z wymogami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o nowoczesne metody aktywizujące.

 • Zajęcia plastyczne

  Wpływają na rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka, a ponadto kształtują wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe

  Wpływają na rozwój zdolności muzycznych i zainteresowań dziecka. Rozwijają sprawność fizyczną i wrażliwość dziecka. Zajęcia zawierają trzy podstawowe formy: ruch, śpiew i ćwiczenia słuchowo – rytmiczne.

 • Zajęcia z SI (integracji sensorycznej)

  Zapewniają właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny. Integracja sensoryczna stymuluje percepcje wzrokową, słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy. Aktywizuje także komunikacje dziecka i rozwija zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka.

Ponadto dla wszystkich chętnych na zajęcia dodatkowe (płatne przez rodziców) wykraczające poza podstawę programową:

 • Gimnastyka korekcyjna

  Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez 1 godzinę. Celem zajęć jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności motoryki dziecka.
  Koszt 30,00 zł miesięcznie.

 • Zajęcia muzyczno-taneczne

  Zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę. Zajęcia proponują naukę tańca towarzyskiego z elementami tańca współczesnego i disco poprzez zabawę.
  Koszt 30,00 zł miesięcznie.

Kadra

 • Anna Urych – logopeda
 • Danuta Burza – oligofrenopedagog, pedagog
 • Dorota Chudecka – anglista
 • Dorota Mazur – oligofrenopedagog, pedagog
 • Gabriela Fil – pedagog
 • Hanna Świerczewska – psycholog
 • Iwona Porąbka – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
 • Małgorzata Denes-Kowalewska – oligofrenopedagog, pedagog
 • Marek Malinowski – pomoc nauczyciela
 • Stanisława Bachula – pomoc nauczyciela
 • Tomasz Nosal – osoba prowadząca Warsztaty Taneczne, terapeuta SI

Plan dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 – 16:30.

 • 7:00 – 8:20 – schodzenie się dzieci – stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe, korzystanie z gier i układanek, prace porządkowe w sali
 • 8:20 – 8:30 – przygotowanie do śniadania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
 • 8:30 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 9:30 – mycie zębów, przygotowanie do zajęć programowych
 • 9:30 – 11:45 – zajęcia edukacyjne prowadzone według planów miesięcznych w oparciu o podstawę programową. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub sali, zajęcia rozwijająca zainteresowania artystyczne dzieci.
 • 11:45 – 12:45 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad, wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w czasie posiłku oraz czynności porządkowych po zakończeniu obiadu
 • 12:45 – 13:30 – przygotowanie do odpoczynku poobiedniego „leżakowanie”, relaksacja
 • 13:30 – 14:20 – praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia dodatkowe
 • 14:20 – 14:30 – przygotowanie do podwieczorku
 • 14:30 – 14:45 – podwieczorek
 • 14:45 – 16:30 – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, prace zespołowe, zabawy na świeżym powietrzu

Kalendarz dni wolnych

Opłaty

Jednorazowa bezzwrotna opłata (wyprawka, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne) – 250 zł

W rok u 2020/2021 ustalone zostały następujące zasadnicze stawki:

 1. Czesne (opłata stałą, bezzwrotną, płatną do 5-go każdego m-ca):
  • do 5 godzin – 250 zł
  • powyżej 5 godzin – 350 zł
 2. Za każdą godzinę ponad zadeklarowaną opcję czesnego – 1 zł/h (dotyczy dzieci przebywających do 5h)
 3. Dzienna stawka żywieniowa – 11 zł
 4. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 16:30 – 10 zł
 5. Zajęcia dodatkowe:
  • gimnastyka korekcyjna – 30 zł miesięcznie
  • zajęcia muzyczno-taneczne – 30 zł miesięcznie
Skip to content