Żłobek „Wesołe Skowronki” w Kłaju

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki” to pełna nazwa instytucji, którą tworzymy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Początkowo w żłobku utworzone zostanie 16 miejsc dla dzieci od 5 m-ca do 3 roku życia. Założenia pozwolą stworzyć możliwość powierzenia opieki nad dziećmi wykwalifikowanym opiekunom, a tym samym umożliwią rodzicom szybki powrót do pracy.

Planowany termin rozpoczęcia działalności żłobka to wrzesień/październik 2019 r. – wszystko uzależnione jest od realizacji prac związanych z trwającym obecnie remontem oraz adaptacją pomieszczeń.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka (bez wyżywienia) to kwota 1.020,00 zł. Stowarzyszenie powzięło starania, aby rodzice dzieci uczęszczających do żłobka mogli skorzystać z zniżek w płatnościach w ramach Resortowego Programu „MALUCH+” (obecnie do końca roku jest to kwota 100,00 zł zniżki na dziecko). Ponadto Stowarzyszenie złożyło do Gminy Kłaj wniosek o dotację celową na dzieci objęte opieką w żłobku. Wszystko po to, aby uatrakcyjnić ofertę dla rodziców.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” 32-015 Kłaj 805
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki” 32-015 Kłaj 805
  • pocztą elektroniczną, poprzez przesłanie skanów dokumentów na adres: zlobek@zyczliwadlon.pl