Żłobek „Wesołe Skowronki” w Kłaju

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki” to pełna nazwa instytucji, którą tworzymy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Nasz żłobek okiem fotografa

W roku 2023 Gmina Kłaj udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 200 zł miesięcznie za dziecko. Zgodnie z podpisaną z Gminą Kłaj umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Urzędu Gminy Kłaj tel. 12 284-11-00, e-mail: ugk@klaj.pl.


Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” 32-015 Kłaj 805
 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki” 32-015 Kłaj 805
 • pocztą elektroniczną, poprzez przesłanie skanów dokumentów na adres: zlobek@zyczliwadlon.pl

Opłaty

 • 300 zł – opłata wpisowa
 • 1300* zł / miesiąc – Opłata obejmuje pełny pobyt dziecka w placówce w godzinach między  7.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku
 • 1100*zł / miesiąc – Opłata obejmuje pobyt dziecka w placówce do 5h dziennie w godzinach między 7.00 a 14.00 od poniedziałku do piątku
 • 800* zł /miesięcznie – Opłata obejmuje pakiet 60-godzinny do wykorzystania w przeciągu miesiąca w godzinach między 7.00 a 14.00 jednak nie więcej niż 3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

*UWAGA: opłata uwzględnia dotację z Gminy Kłaj w wysokości 200 złotych miesięcznie.

*Od stycznia 2022 r. można ubiegać się o nowe świadczenie, zgodnie z ustawą z dnia 09.12.2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym – 400zł

Wyżywienie (CAŁODZIENNE: 17 ZŁ):

 • śniadanie: 3,00 zł
 • II śniadanie: 1,00 zł
 • obiad: 11 zł
 • podwieczorek: 2,00 zł

Kadra

Anna Lazar – dyrektor/ opiekunka dziecięca
Gabriela Marzec – opiekunka dziecięca
Agnieszka Głowa – opiekunka dziecięca
Beata Witek – pomoc opiekunki

Kalendarz dni wolnych

 • 01.01.2024 – Nowy rok (poniedziałek)
 • 08.01.2024 – Odbiór za Trzech Króli (poniedziałek)
 • 01.04.2024 – Poniedziałek Wielkanocny
 • 01.05.2024 – Święto pracy (środa)
 • 02.05.2024 – Przerwa majowa
 • 03.05.2024 – Święto Konstytucji (piątek)
 • 30.05.2024 – Boże Ciało (czwartek)
 • 31.05.2024 – Po Bożym Ciele (piątek)
 • 29.07.2024 – 09.08.2024 – przerwa wakacyjna
 • 15.08.2024 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek)
 • 16.08.2024 – Po Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (piatek)
 • 01.11.2024 –  Święto Wszystkich Świętych (piątek)
 • 23.12.2024 – 31.12.2024 – Przerwa świąteczna
Skip to content