Żłobek „Wesołe Skowronki” w Kłaju

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki” to pełna nazwa instytucji, którą tworzymy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

Początkowo w żłobku utworzone zostanie 16 miejsc dla dzieci od 5 m-ca do 3 roku życia. Założenia pozwolą stworzyć możliwość powierzenia opieki nad dziećmi wykwalifikowanym opiekunom, a tym samym umożliwią rodzicom szybki powrót do pracy.

Nasz żłobek okiem fotografa

Miesięczny koszt utrzymania dziecka (bez wyżywienia) to kwota 1100 zł. Stowarzyszenie powzięło starania, aby rodzice dzieci uczęszczających do żłobka mogli skorzystać z zniżek w płatnościach w ramach Resortowego Programu „MALUCH+”.

W roku 2021 Gmina Kłaj udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 200 zł miesięcznie za dziecko. Zgodnie z podpisaną z Gminą Kłaj umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Urzędu Gminy Kłaj tel. 12 284-11-00, e-mail: ugk@klaj.pl.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” 32-015 Kłaj 805
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki” 32-015 Kłaj 805
  • pocztą elektroniczną, poprzez przesłanie skanów dokumentów na adres: zlobek@zyczliwadlon.pl
Skip to content