Bezpieczne WTZ i rehabilitacjaspołeczno-zawodowaosób z niepełnosprawnościami

STOWARZYSZENIE „ŻYCZLIWA DŁOŃ”
W
CENTRUM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „JASKÓŁKA”
ORAZ
CENTRUM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „PLISZKA”
REALIZUJE PROJEKT PN.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja
społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami”

Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. Grant przeznaczony jest na pokrycie zakupu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z potrzebami oraz aktualnymi wytycznymi.

Skip to content