Stowarzyszenie

Naszą misją jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, poprzez rehabilitację psycho-ruchową, doradztwo formalno-prawne i integrację ze społecznością lokalną.

Historia

Wszystko zaczęło się w październiku 2000r. z inicjatywy zespołu ludzi branży pedagogicznej i medycznej powstało w Krakowie Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży „Życzliwa Dłoń”. Na adresatów naszych pierwszych działań statutowych wybraliśmy mieszkańców gminy Kłaj – dzięki przychylności i wsparciu władzy samorządowej. Działania skierowaliśmy do grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz do dzieci z drobnymi deficytami rozwojowymi wraz z rodzinami. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jaskółka” powołana i finansowana przez stowarzyszenie, zorganizowała zajęcia integracyjne, korekcyjno – wyrównawczo – kompensacyjne w grupach i indywidualnie.

W sierpniu 2002r. uruchomiona została druga Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pliszka” w Niepołomicach. Z pomocą w uruchomieniu placówki przyszli mieszkańcy, a ksiądz proboszcz śp. Józef Rzadkosz udostępnił pomieszczenie. Mogliśmy powielić nasze działania z „Jaskółki” i nie tylko. Dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowaliśmy zajęcia w ramach wczesnej profilaktyki. Dołączyli specjaliści psycholog, logopeda, terapeuta. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie prowadzi jeszcze jedną Placówkę – w Brzeziu kontynuując działalność pomocową dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

O nas

Stowarzyszenie od 2000 roku rzetelnie realizuje cele statutowe działając na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto stwarzamy warunki integrowania osób z różnych środowisk zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wykwalifikowany i kompetentny zespół specjalistów czuwa i dba o rozwój intelektualny i fizyczny podopiecznych, w formie zajęć wyrównujących, rehabilitacji, poradnictwa i doradztwa, a także poprzez wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, relaksacyjne oraz integracyjne). Organizujemy również wypoczynek, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Bierzemy udział w różnych projektach, które pozwalają nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących pomocy i je wspierać. Ponadto pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na działalność statutową Stowarzyszenia.

Nasze placówki


mapa Kłaj

Kłaj

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Wesołe Skowronki” w Kłaju


Szarów (gm. Kłaj)

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Szarowie


Niepołomice

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” w Niepołomicach


Skip to content