Stowarzyszenie

Stowarzyszenie od 2000 roku rzetelnie realizuje cele statutowe działając na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto stwarzamy warunki integrowania osób z różnych środowisk zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wykwalifikowany i kompetentny zespół specjalistów czuwa i dba o rozwój intelektualny i fizyczny podopiecznych, w formie zajęć wyrównujących, rehabilitacji, poradnictwa i doradztwa, a także poprzez wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, relaksacyjne oraz integracyjne). Organizujemy również wypoczynek, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Bierzemy udział w różnych projektach, które pozwalają nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących pomocy i je wspierać. Ponadto pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na działalność statutową Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszanie prowadzi pięć placówek w których realizuje dziewięć działań finansowanych z różnych źródeł:


mapa Kłaj

Kłaj

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Wesołe Skowronki” w Kłaju


Szarów (gm. Kłaj)

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Szarowie
Skip to content