Stowarzyszenie

Stowarzyszenie od 2000 roku rzetelnie realizuje cele statutowe działając na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto stwarzamy warunki integrowania osób z różnych środowisk zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wykwalifikowany i kompetentny zespół specjalistów czuwa i dba o rozwój intelektualny i fizyczny podopiecznych, w formie zajęć wyrównujących, rehabilitacji, poradnictwa i doradztwa, a także poprzez wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, relaksacyjne oraz integracyjne). Organizujemy również wypoczynek, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Bierzemy udział w różnych projektach, które pozwalają nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących pomocy i je wspierać. Ponadto pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na działalność statutową Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszanie prowadzi cztery placówki w których realizuje siedem działań finansowanych z różnych źródeł:

1. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” – Niepołomice, ul. 3 Maja 4

2. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” – Szarów 346

3. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Wesołe Skowronki” – Kłaj 805

4. Placówka Wsparcia Dziennego – Brzezie 362