Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” od 01.04.2022 do 31.03.2025 roku realizuje projekt w ramach konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces” dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON pod tytułem: Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń”.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez dziecko/beneficjenta orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie niezbędnej dokumentacji przez rodzica/opiekuna prawnego.Od 01.04.2023 roku uczestników projektu obowiązują symboliczne miesięczne wpłaty w wysokości 60 zł. W przypadku tak dużego projektu oraz kompleksowego wsparcia ta niewielka wpłata pozwala na przynajmniej częściowe sfinansowanie wydatków, na które nie wystarczyło dofinansowanie ze środków PFRON.

Projekt realizowany jest w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” Szarów 346, w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” w Niepołomicach przy ul. Batorego 14G oraz w Centrum Rozwoju „Planeta Marzeń” Grzegorzowice Wielkie 31, 32-095 Iwanowice. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone są w oparciu o IPD opracowane dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.

W ramach projektu w trzech Placówkach jest realizowanych 18 form wsparcia dostosowanych do potrzeb beneficjentów i są to:

1.1Pedagogiczna terapia indywidualna
1.2Pedagogiczna terapia grupowa z elementami relaksacji
1.3Terapia logopedyczna
1.4Zajęcia logorytmiczne
1.5Warsztaty taneczne z elementami korekcji wad postawy
1.6Psychologiczna terapia indywidualna
1.7Trening umiejętności społecznych
1.8Zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami relaksacji
1.9Rehabilitacja
1.10Zajęcia na basenie-rehabilitacja w wodzie
1.11Terapia integracji sensorycznej
1.12Zajęcia kulinarne
1.13Arteterapia
1.14Zajęcia z j. angielskiego
1.15Hipoterapia
1.16Trening biofeedback
1.17Poradnictwo
1.18Zajęcia grupowe na basenie-rehabilitacja w wodzie

Zajęcia prowadzone są według planu ustalonego wcześniej przez kierownika placówki w porozumieniu z kierownikiem projektu. Godziny realizacji form wsparcia możliwie najbardziej dostosowane są do potrzeb i możliwości beneficjentów oraz ich opiekunów. Placówki funkcjonują 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty przez 12 miesięcy w roku. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu natomiast zajęcia indywidualne cztery razy bądź dwa razy w miesiącu, a ich częstotliwość uzależniona jest od potrzeb beneficjentów, dostępności specjalistów oraz sal co zostało szczegółowo zaplanowane i opisane we wniosku.

Zajęcia prowadzone na terenie gmin Kłaj oraz Niepołomice
Zajęcia prowadzone na terenie gmin Kłaj oraz Niepołomice
Zajęcia prowadzone na terenie gminy Iwanowice
Zajęcia prowadzone na terenie gminy Iwanowice
Skip to content