Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w ramach projektu „Szansa-Rozwój-Niezależność” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez dziecko/beneficjenta orzeczenia o niepełnosprawności. Zajęcia mają charakter nieodpłatny i odbywają się indywidualnie lub grupowo.

Skip to content