Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON realizuje projekt pod tytułem: Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń”. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez dziecko/beneficjenta orzeczenia o niepełnosprawności. Zajęcia mają charakter nieodpłatny i odbywają się indywidualnie oraz grupowo.

Skip to content