Przedszkole „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” dzięki wsparciu Gminy Iwanowice od 1 czerwca 2022 roku będzie prowadziło Przedszkole „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich (budynek byłego gimnazjum). Przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach od 7:00 do 17:00 w dwóch salach przeznaczonych maksymalnie dla 25 dzieci od 2,5 lat.

Naszym Celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 723-711-161 lub do pobrania załączników, gdzie również znajdą Państwo więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania Przedszkola „Planeta Marzeń”.

Zajęcia

Zajęcia dodatkowe (ponad podstawę programową) w ramach opłaty czesnego:

 • Język angielski

  Zajęcia dla dzieci odbywają się 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę. Prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela zgodnie z wymogami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o nowoczesne metody aktywizujące.

 • Zajęcia plastyczne

  Wpływają na rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka, a ponadto kształtują wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe

  Wpływają na rozwój zdolności muzycznych i zainteresowań dziecka. Rozwijają sprawność fizyczną i wrażliwość dziecka. Zajęcia zawierają trzy podstawowe formy: ruch, śpiew i ćwiczenia słuchowo – rytmiczne.

Ponadto dla wszystkich chętnych przedszkolaków z „Planety Marzeń” oferujemy odpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową:

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne

Kadra

W przygotowaniu.

Opłaty

Jednorazowa bezzwrotna opłata: wyprawka, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne – 300 zł

 1. Wysokość czesnego: (czesne jest opłatą stałą, bezzwrotną, płatną do 5-go każdego m-ca)
  • do 5 godzin – 400 zł
  • powyżej 5 godzin – 500 zł
 2. Opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną opcję czesnego 1 zł/h (dotyczy dzieci przebywających do 5h)
 3. Dzienna stawka żywieniowa – 15 zł 
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 17:00 – 30zł

Pozostałe zajęcia fakultatywne, które proponuje przedszkole w swojej ofercie prowadzone są w ramach opłat dodatkowych.

Dokumenty

Skip to content