Przedszkole „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” dzięki wsparciu Gminy Iwanowice od 1 czerwca 2022 roku prowadzi Przedszkole „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich (budynek byłego gimnazjum). Przedszkole od 01.09.2022 roku będzie funkcjonowało w godzinach od 7:00 do 17:00 w dwóch salach przeznaczonych maksymalnie dla 25 dzieci od 2,5 lat.

Naszym Celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 723-711-161 lub do pobrania załączników, gdzie również znajdą Państwo więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania Przedszkola „Planeta Marzeń”.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM PROSIMY RODZICÓW, KTÓRZY SĄ ZDECYDOWANI NA ZAPISANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2022 O WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW. POZWOLI TO NA ZAPLANOWANIE ADAPTACJI, ODPOWIEDNI DOBÓR POCZĄTKOWYCH, ATRAKCYJNYCH ZAJĘĆ DOSTOSOWANY DO MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKÓW. WSZELKIE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE SĄ NASTAWIONE NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI ZARÓWNO PSYCHICZNY JAK I FIZYCZNY, DLATEGO ZALEŻY NAM ABY DZIECI PRZEŻYWAŁY JAK NAJMNIEJSZY STRES ZWIĄZANY Z ROZSTANIEM Z RODZICAMI.

Zajęcia

Zajęcia dodatkowe (ponad podstawę programową) w ramach opłaty czesnego:

 • Język angielski

  Zajęcia dla dzieci odbywają się 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę. Prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela zgodnie z wymogami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o nowoczesne metody aktywizujące.

 • Zajęcia plastyczne

  Wpływają na rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka, a ponadto kształtują wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe

  Wpływają na rozwój zdolności muzycznych i zainteresowań dziecka. Rozwijają sprawność fizyczną i wrażliwość dziecka. Zajęcia zawierają trzy podstawowe formy: ruch, śpiew i ćwiczenia słuchowo – rytmiczne.

Ponadto dla wszystkich chętnych przedszkolaków z „Planety Marzeń” oferujemy odpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową:

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne

Kadra

 • Kic Karolina – terapeuta SI
 • Komenda Justyna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • Mikoś Justyna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Ziarko Karolina – dyrektor administracyjny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog

Opłaty

Jednorazowa bezzwrotna opłata: wyprawka, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne – 300 zł

 1. Wysokość czesnego: (czesne jest opłatą stałą, bezzwrotną, płatną do 5-go każdego m-ca)
  • do 5 godzin – 400 zł
  • powyżej 5 godzin – 500 zł
 2. Opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną opcję czesnego 1 zł/h (dotyczy dzieci przebywających do 5h)
 3. Dzienna stawka żywieniowa – 15 zł 
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 17:00 – 30zł

Pozostałe zajęcia fakultatywne, które proponuje przedszkole w swojej ofercie prowadzone są w ramach opłat dodatkowych.

Dokumenty

Skip to content