Przedszkole „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” dzięki wsparciu Gminy Iwanowice od 1 września 2022 roku będzie prowadziło Przedszkole „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich (budynek byłego gimnazjum). Przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach od 7:00 do 18:00 w dwóch salach przeznaczonych maksymalnie dla 25 dzieci od 3 roku życia.

Naszym Celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 723-711-161 lub do pobrania załączników, gdzie również znajdą Państwo więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania Przedszkola „Planeta Marzeń”.

Zajęcia

Zajęcia dodatkowe (ponad podstawę programową) w ramach opłaty czesnego:

 • Język angielski

  Zajęcia dla dzieci odbywają się 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę. Prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela zgodnie z wymogami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o nowoczesne metody aktywizujące.

 • Zajęcia plastyczne

  Wpływają na rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka, a ponadto kształtują wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe

  Wpływają na rozwój zdolności muzycznych i zainteresowań dziecka. Rozwijają sprawność fizyczną i wrażliwość dziecka. Zajęcia zawierają trzy podstawowe formy: ruch, śpiew i ćwiczenia słuchowo – rytmiczne.

Ponadto dla wszystkich chętnych na zajęcia dodatkowe (płatne przez rodziców) wykraczające poza podstawę programową zorganizuje (min. 10 osób chętnych):

 • Gimnastyka korekcyjna

  Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez 1 godzinę. Celem zajęć jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności motoryki dziecka.
  Koszt 30,00 zł miesięcznie.

 • Zajęcia muzyczno-taneczne

  Zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę. Zajęcia proponują naukę tańca towarzyskiego z elementami tańca współczesnego i disco poprzez zabawę.
  Koszt 30,00 zł miesięcznie.

Kadra

W przygotowaniu.

Opłaty

Jednorazowa bezzwrotna opłata: wyprawka, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne – 250 zł

 1. Wysokość czesnego: (czesne jest opłatą stałą, bezzwrotną, płatną do 5-go każdego m-ca)
  • do 5 godzin – 200 zł
  • powyżej 5 godzin – 300 zł
 2. Opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną opcję czesnego 1 zł/h (dotyczy dzieci przebywających do 5h)
 3. Dzienna stawka żywieniowa – 13 zł 
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 18:00 – 30zł
  • Zajęcia dodatkowe:gimnastyka korekcyjna – 30 zł miesięcznie
  • zajęcia muzyczno-taneczne – 30 zł miesięcznie

Pozostałe zajęcia fakultatywne, które proponuje przedszkole w swojej ofercie prowadzone są w ramach opłat dodatkowych.

Skip to content