Kadra

 • Janina Malinowska – prezes stowarzyszenia, kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” w Niepołomicach
 • Marzena Krupa – wiceprezes stowarzyszenia, kierownik projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń
 • Mariola Górska – członek zarządu-skarbnik
 • Marzena Czyż – dyrektor merytoryczny przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach
 • Dorota Mazur – dyrektor administracyjny Przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach, dyrektor Klubu Malucha „Pliszka” w Niepołomicach
 • Małgorzata Kafel – kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Szarowie
 • Małgorzata Gądor – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Jaskółka”
 • Anna Lazar – dyrektor Żłobka „Wesołe Skowronki”

Pedagodzy, nauczyciele, terapeuci i rehabilitanci

 • Stanisława Bachula – pomoc nauczyciela
 • Magdalena Baster – terapeuta SI
 • Bożena Bąk – terapeuta zajęciowy
 • Monika Biernat – pomoc nauczyciela, opiekunka dziecięca
 • Agnieszka Bochenek – terapeuta SI, fizjoterapeuta
 • Danuta Burza – oligofrenopedagog
 • Dorota Chudecka – zajęcia z języka angielskiego
 • Paulina Chwalibóg – opiekunka dziecięca
 • Dorota Czechowicz – wychowawca
 • Małgorzata Denes-Kowalewska – nauczyciel wspomagający, pedagog
 • Gabriela Fil – nauczyciel
 • Elżbieta Kędzierska – psycholog
 • Małgorzata Gądor – wychowawca
 • Wioleta Goleń – zajęcia artystyczno-plastyczne
 • Agnieszka Grela-Mazur – terapeuta SI, gimnastyka korekcyjna
 • Kamilla Gryll – pedagog
 • Grzegorz Jankowicz – zajęcia świetlicowo-edukacyjno-rozwojowe
 • Janina Jankowicz – osoba sprzątająca
 • Paulina Róg – zajęcia świetlicowo-edukacyjno-rozwojowe
 • Małgorzata Kafel – rehabilitant
 • Inga Kobiela – psycholog
 • Bożena Korecka – logopeda
 • Edyta Kurzak – terapeuta SI
 • Karolina Kuś – terapeuta SI, rehabilitant
 • Edyta Krzeczowska – pedagog, oligofrenopedagog, specjalista
 • Anna Lazar – opiekunka dziecięca
 • Joanna Ławniczek – terapeuta SI, logopeda
 • Janina Malinowska – pedagog, oligofrenopedagog
 • Marek Malinowski – pomoc nauczyciela
 • Dorota Mazur – nauczyciel, pedagog
 • Tomasz Nosal – zajęcia rytmiczno-taneczne
 • Karolina Palimąka – terapeuta SI
 • Iwona Porąbka – pomoc nauczyciela, opiekunka dziecięca
 • Anna Radwańska – wychowawca
 • Joanna Samek – pedagog
 • Dominika Skoczek – opiekunka dziecięca
 • Artur Skuratowicz – oligofrenopedagog
 • Helena Smoleńska-Strojek – pomoc nauczyciela
 • Joanna Stala – pedagog, specjalista
 • Ewelina Śliwa – zajęcia logorytmiczne
 • Hanna Świerczewska – psycholog
 • Marta Tokarz – oligofrenopedagog
 • Anna Urych – logopeda

Księgowość, administracja

 • Mariola Górska – główna księgowa
 • Martyna Bogdanowicz-Wątor – pracownik administracyjno-biurowy