Kadra

 • Janina Malinowska – prezes stowarzyszenia, kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” w Niepołomicach
 • Marzena Krupa – wiceprezes stowarzyszenia
 • Marzena Czyż – dyrektor merytoryczny przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach
 • Dorota Mazur – dyrektor administracyjny przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach
 • Agnieszka Grela-Mazur – kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Szarowie
 • Anna Lazar – kierownik projektu
 • Mariola Górska – główna księgowa
 • Helena Smoleńska-Strojek – skarbnik

Pedagodzy, nauczyciele, terapeuci i rehabilitanci

 • Stanisława Bachula – pomoc nauczyciela, osoba sprzątająca (przedszkole)
 • Danuta Burza – oligofrenopedagog
 • Bożena Bąk – terapeuta zajęciowy
 • Marta Chrzanowska – oligofrenopedagog
 • Dorota Chudecka – zajęcia z języka angielskiego
 • Małgorzata Denes-Kowalewska – nauczyciel, pedagog (przedszkole)
 • Gabriela Fil – pedagog, wychowawca
 • Agnieszka Grela-Mazur – terapeuta SI, gimnastyka korekcyjna
 • Małgorzata Kafel – rehabilitant
 • Inga Kobiela – psycholog
 • Bożena Korecka – logopeda
 • Monika Krawczyk – osoba sprzątająca
 • Edyta Krzeczowska – pedagog, oligofrenopedagog, specjalista
 • Janina Malinowska – pedagog, oligofrenopedagog
 • Dorota Mazur – nauczyciel (przedszkole)
 • Tomasz Nosal – zajęcia rytmiczno-taneczne
 • Karolina Palimąka – terapeuta SI
 • Iwona Porąbka – opiekunka dziecięca (klub malucha)
 • Joanna Samek – pedagog
 • Helena Smoleńska-Strojek – pomoc nauczyciela
 • Joanna Stala – pedagog, specjalista
 • Joanna Ławniczek – terapeuta SI
 • Ewelina Śliwa – zajęcia logorytmiczne