Kadra

 • Janina Malinowska – prezes stowarzyszenia, kierownik projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń
 • Marzena Krupa – wiceprezes stowarzyszenia, kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” w Niepołomicach
 • Mariola Górska – członek zarządu-skarbnik, główna księgowa
 • Małgorzata Kafel – kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Szarowie
 • Joanna Stąpała – kierownik placówki Centrum Rozwoju „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich
 • Martyna Bogdanowicz-Wątor – kierownik projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń
 • Dorota Mazur – dyrektor Przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach
 • Karolina Ziarko – dyrektor administracyjny Przedszkola „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich
 • Małgorzata Gądor – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Jaskółka” w Szarowie
 • Małgorzata Płatek – kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich
 • Anna Lazar – dyrektor Żłobka „Wesołe Skowronki” w Kłaju

Pedagodzy, nauczyciele, terapeuci i rehabilitanci

 • Grela-Mazur Agnieszka – rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Biernat Monika – Pomoce, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Krzeczowska Edyta – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Palimąka Karolina – Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Smoleńska-Strojek Helena – pomoc nauczyciela
 • Tokarz Marta – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Kuś Karolina – Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Kafel Małgorzata – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Denes-Kowalewska Małgorzata – Nauczyciele, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Mazur Dorota – Administracja, Nauczyciele, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Samek Joanna – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Burza Danuta – Dodatkowo, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Śliwa Ewelina – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Baster Magdalena – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Kurzak Edyta – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Ławniczek Joanna – Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Ptasznik Anna – Dodatkowo, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Korecka Bożena – Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Malinowska Janina – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Bąk Bożena – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Lazar Anna – Żłobek Wesołe Skowronki
 • Chudecka Dorota – Dodatkowo, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Bachula Stanisława – Pomoce, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Malinowski Marek – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Fil Gabriela – Nauczyciele, Przedszkole Pliszka
 • Porąbka Iwona – Niepołomice, Pomoce, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Skoczek Dominika – rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Marzec Gabriela – Żłobek Wesołe Skowronki
 • Bogdanowicz Martyna – Administracja, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Bochenek Agnieszka – Dodatkowo, Przedszkole Pliszka
 • Krupa Marzena – rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Gądor Małgorzata – PWD Jaskółka, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Korabik Dominika – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Jonas-Adamiak Justyna – Dodatkowo, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Pacek Paulina – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Quiñonez Raxon Aleksandra – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Stachura Jadwiga – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Tyka Małgorzata – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Zalecka Aneta – Dodatkowo, Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Ząbek-Kita Marta – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Laskowski Krzysztof – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Chwierut Iwona – rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Komenda Justyna – Przedszkole Planeta Marzeń, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Kozieł Angelika – rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Mikoś Justyna – Przedszkole Planeta Marzeń, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Pasterczyk Dominika – rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Płatek Ewa – rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Płatek Małgorzata – PWD Planeta Marzeń, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Stąpała Joanna – rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Zdziechowicz Natalia – rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Ziarko Karolina – Przedszkole Planeta Marzeń, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Jonas Ewa – Grzegorzowice Wielkie, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Kic Karolina – Grzegorzowice Wielkie, Przedszkole Planeta Marzeń, rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Sionko Ewa – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Urbaniec Zbigniew – rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
 • Skuratowicz Artur – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Lasek Natalia – Nauczyciele, Przedszkole Pliszka
 • Pilch Wiktoria – Niepołomice, Pomoce, Przedszkole Pliszka
 • Włodarz Elżbieta – Administracja, Przedszkole Pliszka
 • Kopeć Daria
 • Pietrzyk-Pałka Teresa – rehabilitacja PFRON Grzegorzowice Wielkie
 • Stolarska Joanna
 • Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego DUCH
 • Polak Justyna
 • Lis Anna
 • Matura Urszula
 • Szewczyk Natalia

Księgowość, administracja

 • Mariola Górska – główna księgowa
 • Martyna Bogdanowicz-Wątor – pracownik administracyjno-biurowy
 • Elżbieta Włodarz – pracownik administracyjno-biurowy
Skip to content