Kadra

 • Janina Malinowska – prezes stowarzyszenia, kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” w Niepołomicach
 • Marzena Krupa – wiceprezes stowarzyszenia, kierownik projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń
 • Mariola Górska – członek zarządu-skarbnik
 • Marzena Czyż – dyrektor merytoryczny przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach
 • Dorota Mazur – dyrektor administracyjny Przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach, dyrektor Klubu Malucha „Pliszka” w Niepołomicach
 • Małgorzata Kafel – kierownik placówki Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Szarowie
 • Małgorzata Gądor – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Jaskółka”
 • Anna Lazar – dyrektor Żłobka „Wesołe Skowronki”

Pedagodzy, nauczyciele, terapeuci i rehabilitanci

 • Anna Lazar – opiekunka dziecięca – Żłobek Wesołe Skowronki
 • Anna Radwańska – wychowawca – PWD Brzezie
 • Anna Urych – logopeda – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Bożena Bąk – terapeuta zajęciowy – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Bożena Korecka – logopeda, neurologopeda – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Danuta Burza – oligofrenopedagog, pedagog – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Dominika Skoczek – opiekunka dziecięca – Żłobek Wesołe Skowronki
 • Dorota Chudecka – anglista – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Dorota Mazur – oligofrenopedagog, pedagog – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Edyta Krzeczowska – oligofrenopedagog, pedagog, specjalista – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Edyta Kurzak – terapeuta SI – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Ewelina Śliwa – osoba prowadząca zajęcia logorytmiczne – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Gabriela Fil – pedagog – Przedszkole Pliszka
 • Gabriela Koszler – pedagog – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Hanna Świerczewska – psycholog – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Iwona Porąbka – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela – Klub Malucha Pliszka, Przedszkole Pliszka
 • Janina Malinowska – oligofrenopedagog, pedagog – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Joanna Ławniczek – logopeda, terapeuta SI – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Joanna Samek – pedagog – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Joanna Stala – pedagog, specjalista – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Kamilla Gryll – pedagog – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Karolina Kuś – rehabilitant, terapeuta SI – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Lucyna Kamińska – logopeda, terapeuta EEGBiofeedback – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Magdalena Baster – terapeuta SI – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Małgorzata Denes-Kowalewska – oligofrenopedagog, pedagog – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Małgorzata Kafel – rehabilitant – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Marek Malinowski – pomoc nauczyciela – Przedszkole Pliszka
 • Monika Biernat – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela – Klub Malucha Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice
 • Paulina Chwalibóg – opiekunka dziecięcia – Żłobek Wesołe Skowronki
 • Piotr Szuma – fizjoterapeuta, rehabilitant – rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów
 • Stanisława Bachula – pomoc nauczyciela – Przedszkole Pliszka
 • Tomasz Nosal – osoba prowadząca Warsztaty Taneczne, terapeuta SI – Przedszkole Pliszka, rehabilitacja PFRON Niepołomice, rehabilitacja PFRON Szarów

Księgowość, administracja

 • Mariola Górska – główna księgowa
 • Martyna Bogdanowicz-Wątor – pracownik administracyjno-biurowy
Skip to content