SARS-CoV-2

Zawieszenie działalności placówek w dniach od 29.03.2021 do 11.04.2021r.

Informacja Zarządu Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia działalności Placówek w związku z:

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz z

2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zarząd Stowarzyszenia postanawia:

  • Działalność placówki wsparcia dziennego „Jaskółka” będzie prowadzona w formie dyżuru dla dzieci rodziców najbardziej potrzebujących.
  • Zawiesić działalność stacjonarną Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeziu w dniach od 29.03.2021 do 11.04.2021r.
  • Zawiesić działalność stacjonarną Żłobka „Wesołe Skowronki” w Kłaju w dniach od 29.03.2021 do 11.04.2021r.
  • Zawiesić działalność stacjonarną Klubu Malucha „Pliszka” w Niepołomicach w dniach od 29.03.2020 do 11.04.2020r.
  • Zawiesić działalność stacjonarną Przedszkola „Pliszka” w Niepołomicach w dniach od 29.03.2021 do 11.04.2021r.

Zgodnie z rozporządzeniem ww. placówki będą dostępne jedynie dla dzieci rodziców służb mundurowych, medyków itp. (szczegółowe informacje tutaj Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl))

Realizować bez zmian zajęcia indywidualne natomiast zawiesić zajęcia grupowe projektu od 29.03.2021 do 11.04.2021 r. finansowanego przez PFRON pt.: Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń”

Skip to content