Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” w Szarowie

Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” w Szarowie

Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” realizuje swoją działalność od 2007 roku. Mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie.

W ramach projektu finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Wieliczce prowadzone są tu zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia. Dzieci otrzymują tutaj posiłek dostosowany do pory dnia, pomoc w odrabianiu zadań domowych, możliwość skorzystania z korepetycji z języka angielskiego oraz matematyki. Biorą udział w rozmaitych zajęciach socjoterapeutycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, kulinarnych, a przede wszystkim spędzają tu miło czas. Uczestniczą także w wycieczkach, imprezach kulturalnych, a w czasie wakacji korzystają z letniego wypoczynku. Placówka stwarza wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju. Uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości. Szczególnie ważne jest dla nas rozwijanie aktywności i zainteresowań dzieci, wspieranie ich zachowań prozdrowotnych i sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, nauka wyrażania emocji i wyrażania siebie, współpraca z rodzicami i instytucjami ich wspierającymi.

W ramach działalności „Jaskółki” od 2013 roku istnieje również Centrum Wspierania Rodziny, które oferuje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i edukacyjnej dla dzieci i dorosłych.

Plan dnia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30

 • 12:30 – 14:30 – Zajęcia wyrównawcze z elementami kompensacji z przedmiotów sprawiających problemy
 • 14:30 – 15:00 – Wspólny posiłek
 • 15:00 – 16:30:
  • poniedziałek – Zajęcia indywidualne z psychologiem, gry i zabawy logiczne, twórcze, grupowe
  • wtorek – Zajęcia o charakterze socjoterapeuty-cznym i profilaktycznym
  • środa – Zajęcia świetlicowe, zabawy ruchowe, integrujące grupę
  • czwartek – Zajęcia artystyczno – plastyczne
  • piątek – Zajęcia świetlicowe, zabawy integrujące grupę, zajęcia relaksacyjne
Skip to content