Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone na terenie gminy Iwanowice

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w ramach projektu „Szansa-Rozwój-Niezależność” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez dziecko/beneficjenta orzeczenia o niepełnosprawności. Zajęcia mają charakter nieodpłatny i odbywają się indywidualnie lub grupowo.

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” już od 20 lat prowadzi na terenie Gminy Kłaj i Niepołomice kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży finansowaną z funduszy PFRON. Swoje działania chcielibyśmy skierować również do mieszkańców Gminy Iwanowice oraz gmin ościennych jednak warunkiem pozyskania środków z PFRON jest zebranie grupy dzieci REGULARNIE uczestniczących w zajęciach, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Po uzyskaniu dofinansowania działania oferowane przez Placówkę „Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich będą dostosowane do potrzeb zapisanych dzieci i zbliżone do tych, które są prowadzone w naszych pozostałych placówkach.

Kadra

W przygotowaniu.

Zajęcia

W przygotowaniu.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja. Poznaj szczegóły!

Skip to content