SARS-CoV-2

Uchwała numer 1 z dnia 04 maja 2020

Zarząd Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” w dniu 04.05.2020 r. podjął uchwałę numer 1 tym samym zawieszając na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w:

  • Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka”
    • Przedszkole „Pliszka”
    • Klub Malucha „Pliszka”
  • Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Wesołe Skowronki”
    • Żłobek „Wesołe Skowronki”

w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content