Półkolonie dla dzieci

Terminy

 1. 2.08.21 r. – 6.08.21 r., temat: „Od ziarenka do bochenka”
 2. 9.08.21 r. – 13.08.21 r., temat: „Magia teatru”
 3. 16.08.21 r. – 20.08.21 r., temat: „Ojcowski Park Narodowy”
 4. 23.08.21 r. – 27.08.21 r., temat: „Mój pupil”

Ważne

 • w zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe,
 • obowiązują procedury: pomiar temperatury,
 • osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie wchodzą do budynku,
 • grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci,
 • zajęcia sportowe dobywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 1. Zaplanowane działania w ramach półkolonii będą realizowane w budynku Planety Marzeń w Grzegorzowicach Wielkich, oraz we wskazanych innych miejscach wynikających z zaplanowanych zajęć.
 2. Zostaną utworzone dwie grupy dzieci (liczące łącznie maksymalnie 25 dzieci).
 3. Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 9.00 – 15.00.
 4. Program półkolonii dofinansowany jest przez Gminę Iwanowice. Ponadto rodzice/opiekunowie dziecka biorącego udział w półkolonii wnoszą opłatę za każde dziecko w wysokości 50 zł/ turnus.

Dokumenty

Skip to content