Moje najbliższe otoczenie

  1. Witajcie Kochani! Na początek proponuję zabawę razem z misiem.

2. Burza mózgów: W mojej miejscowości.

 Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie: W mojej miejscowości...

Jeśli jest to za trudne, można zdanie rozwinąć, np. W mojej miejscowości lubię/nie lubię…

3. Słuchanie wiersza L. J. Kerna „Nasze podwórko„.

Nasze podwórko to miejsce,

 które najlepiej znamy.

 Wszyscy, bez żadnych wyjątków,

 takie podwórko mamy!

 Nasze podwórko to teren

najbardziej nam bliski na ziemi.

 W zimie śnieg na podwórku leży,

 a w lecie się trawa zieleni.

Gdy słońce świeci na niebie,

wesołe jest nasze podwórko,

 smutnieje zaś, gdy się zjawi

 pan deszcz

 z ponurą córką chmurką.

Czasami z naszego podwórka,

na którym się co dzień bawimy,

widać wieże kopalni

lub wielkiej huty kominy.

 I czy to będzie w Gliwicach,

 w Toruniu, w Łomży, czy w Krośnie,

 gdy spojrzysz na nasze podwórko,

to stwierdzisz, że ono rośnie!

 Bo naszym podwórkiem

 nie jest to tylko, co jest blisko,

ale i traktor w polu, i stadion,

 i lotnisko, i jakiś stary zamek,

i lasy na pagórkach, i Wisła,

 która płynie środkiem

 Naszego Podwórka.

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

  • Co to jest nasze podwórko?
  • Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół przedszkola?
  • Jak myślicie, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci?
  • Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów?

4. Rodzic prezentuje obrazek z herbem i pyta dziecko, czy wie, co on przedstawia. Następnie prosi, aby to opisało.

Tak wyglądają Niepołomice z drona.

5. Proponuję wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych.

Skip to content