Rozmowy na wiejskim podwórku – 16.04.2021

  1. Na dzień dobry zaśpiewajcie wspólnie piosenkę o wiejskim podwórku.

2. Co to za miejsce?

Różne zwierzęta tam bywają

pewnie wszystkie się znają,

chodzą, brykają i skaczą,

muczą, gęgają i gdaczą.

Każde z nich domek swój ma

pan gospodarz o nich dba.

3. Rozmowa na temat wiejskiego podwórka:

  • kto z dzieci był na wiejskim podwórku?
  • kogo tam można spotkać?
  • kto zajmuje się zwierzętami?
  • gdzie one śpią?

4. Karty pracy do wykonania.

5. Na zakończenie spróbujcie wykonać zwierzątko wykorzystując do tego rolkę po papierze. Miłej zabawy.

Skip to content