Obniżenie kwoty czesnego

W związku z decyzją ministra edukacji narodowej o wydłużeniu okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju kwoty czesnego w kwietniu w placówkach edukacyjnych Stowarzyszenia zostają obniżone o 30% .
Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektorów placówek.

Skip to content