Wpłaty od uczestników projektu PFRON

Przypominamy, że od kwietnia 2023 wpłaty od osób uczestniczących w projekcie PFRON w kwocie 60 zł należy dokonywać na konto stowarzyszenia: 92 1600 1462 1847 6848 2000 0001 z tytułem: (imię i nazwisko beneficjenta) opłata uczestnika PFRON w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Skip to content