Niedokształcenia mowy o typie afazji

Być może spotkałeś/aś mnie w przedszkolu i zauważyłeś, że:

  • mówię niezrozumiale dla otoczenia
  • nie zawsze rozumiem wypowiedzi słowne
  • mam zaburzenia SI i niezgrabność ruchową
  • motoryka precyzyjna sprawia mi trudność
  • mam problem z koncentracją i pamięcią
  • bywam nadwrażliwy emocjonalnie

Dla dzieci wykazujących takie cechy niezbędne jest wczesne wspomaganie rozwoju oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszym powiecie wparcia może udzielić Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieliczce, a na zajęcia rehabilitacyjne można uczęszczać w placówkach naszego stowarzyszenia.

Zdjęcie ze strony Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję.

Skip to content