Dobre maniery na wakacjach

Savoir-vivre (fr.savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość życia”) – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie.

Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego. Savoir znaczy wiedziećvivre znaczy żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Ten splot słów można rozumieć jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności oraz jako umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach

Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim:

  • zachowania się w szczególnych sytuacjach,
  • form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
  • komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
  • nakrywania i podawania do stołu, sposobów jedzenia oraz picia,
  • wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru (dress code)

Savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się w zależności od regionu świata. Znajomość międzykulturowych zasad określana jest mianem cross-cultural savoir-vivre. Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

Słowa związane ze sztuką życia:

  • ogłada -umiejętność odpowiedniego zachowania się
  • dobre maniery – grzeczność, uprzejmość, dobre wychowanie.
  • bon ton – [bą tą̣; fr.],nienaganny sposób bycia; dobry ton
  • etykieta – obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach
  • netykieta – zwyczajowe zasady korzystania z usług Internetu

Poniżej proponuję Wam tytuły paru książek -jednych z wielu -dzięki, którym poznacie umiejętność dobrego zachowania.

Dla chętnych film o dobrym zachowaniu przy stole.

Dobre maniery przez telefon? Oczywiście też obowiązują , zresztą zobaczcie sami.

Najważniejszą zasadą w używaniu telefonów jest pora wykonywania połączeń – przyjmuje się, że czas na takie rozmowy obejmuje godziny od 8.00 rano do maksimum 21.00 wieczorem.

Gdy do kogoś dzwonimy, obowiązkowo przedstawmy się na początku i powiedzmy, w jakiej sprawie telefonujemy. Jeśli połączenie zostało przerwane, zawsze ponownie nawiązuje je ta osoba, która dzwoniła za pierwszym razem.

Warto pamiętać o tych zasadach.

Pozdrawiam Was serdecznie.

Skip to content