Śmieci mniej, Ziemi lżej…

  1. Posłuchaj piosenki „Moja planeta” M. Jeżowskiej

2. Rozwiąż zagadki:
– Co to za okrągła planeta, na której bez wody,tlenu i słońca nie byłoby życia
– Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia
– Bywa czarny, siwy, bury. Płynie z kominów pod chmury
– Pełno go wszędzie , choć go nie widać. Czyste chcemy wdychać.
– Sosnowy, dębowy, stary lub młody ,rosną w nim grzyby, rosną jagody

3. Wykonaj wykreślankę

4. Jak segregować?

POJEMNIK NIEBIESKI – PAPIER
Należy wrzucać:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe
Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań
POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO
Należy wrzucać:
• butelki i słoiki po napojach i żywności
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek
POJEMNIK ŻÓŁTY – METAL I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po żywności tj. konserwach
• folię aluminiową
• kapsle, zakrętki od słoików
Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
POJEMNIK BRĄZOWY- BIOODPADY
Należy wrzucać:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów

• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia (bez mięsa)
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
POJEMNIK CZARNY- ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
Należy wrzucić: zatłuszczony papier, pieluchy, podpaski, ręczniki papierowe, chusteczki
higieniczne, rozbita szklanka, ceramika, resztki mięsa, wędlin, ryb.

5. Posegreguj śmieci:

https://learningapps.org/display?v=pnhst713j17

https://learningapps.org/display?v=pj8xs1dwk17

Skip to content