21.08 – Światowy Dzień Optymisty

Optymizm jest poglądem filozoficznym, a zarazem jednostkową postawą wobec świata, charakteryzującą się pozytywnym nastawieniem do rzeczywistości.

 Oficjalnie, po raz pierwszy termin ten został użyty w XVII w., jednakże prawdziwe znaczenie zyskał dopiero w 1872 r. kiedy to Francuska Akademia Nauk zarówno optymizmowi, jak i pesymizmowi nadała kategorię pojęć naukowych.

Co ważne, postawy te znamy dzięki dwóm wybitnym filozofom – Gottfriedowi Leibnitzowi i Arturowi Schopenhauerowi. Optymizm najczęściej definiowany jest jako postawa poznawczo-praktyczna.

Optymista charakteryzuje się:

 • Wiarą, w to, że ma decydujący wpływ na swoje życie.
 • Niedopuszczeniem do siebie czarnych scenariuszy.
 • Radosną postawą wobec innych.
 • Przekonaniem o własnych możliwościach.
 • Umiejętnością radzenia sobie z przeciwnościami losu.
 • Gotowością przyjęcia nawet częściowych rozwiązań.
 • Akceptacją siebie, innych i otaczającego świata.
 • Brakiem zawiści wobec innych.
 • Cieszeniem się z sukcesów innych ludzi.
 • Chęcią dzielenia się miłością i radością.
 • Umiejętnością czerpania radości z życia.

Według amerykańskiego psychologa – Martina Seligmana optymizm w istotny sposób wpływa na zdrowie człowieka:

 • Lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego.
 • Stosowanie profilaktyki przeciw chorobowej.
 • Mniejsze ryzyko wystąpienia chorób.
 • Niwelowanie negatywnych skutków stresu.

Życzę wszystkim miłego weekendu i samych optymistycznych myśli.

Skip to content