Placówki wsparcia dziennego

Celem placówek jest opieka, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także niesienie pomocy rodzicom i opiekunom poprzez udzielanie pomocy w nauce, organizowanie czasu wolnego, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań. Dzięki zróżnicowanemu programowi kulturalno-edukacyjnemu, sportowemu i plastycznemu podopieczni placówki nabywaj umiejętności integrowania się z rówieśnikami, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich pasji i umiejętności.