Współpraca

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wieliczce

 

3. Urząd Gminy Kłaj

 

4. Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

 

6. Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

 

7. Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Krakowie

 

8. Rada Sołecka w Szarowie

 

9. Rada Sołecka w Brzeziu

 

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie

 

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu

 

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku

 

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju