Historia

Wszystko zaczęło się w październiku 2000r. z inicjatywy zespołu ludzi branży pedagogicznej i medycznej powstało w Krakowie Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży „Życzliwa Dłoń”. Na adresatów naszych pierwszych działań statutowych wybraliśmy mieszkańców gminy Kłaj – dzięki przychylności i wsparciu władzy samorządowej. Działania skierowaliśmy do grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz do dzieci z drobnymi deficytami rozwojowymi wraz z rodzinami. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jaskółka” powołana i finansowana przez stowarzyszenie, zorganizowała zajęcia integracyjne, korekcyjno – wyrównawczo – kompensacyjne w grupach i indywidualnie.

W sierpniu 2002r. uruchomiona została druga Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pliszka” w Niepołomicach. Z pomocą w uruchomieniu placówki przyszli mieszkańcy, a ksiądz proboszcz śp. Józef Rzadkosz udostępnił pomieszczenie. Mogliśmy powielić nasze działania z „Jaskółki” i nie tylko. Dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowaliśmy zajęcia w ramach wczesnej profilaktyki. Dołączyli specjaliści psycholog, logopeda, terapeuta. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie prowadzi jeszcze jedną Placówkę – w Brzeziu kontynuując działalność pomocową dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Skip to content