O nas

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Nasze działania i projekty realizowane są w całej Polsce. Dzięki placówkom w Niepołomicach, Szarowie i Brzeziu Stowarzyszenie ma zasięg ponadgminny i możemy pomagać osobom z różnych okręgów. 

Ponadto stwarzamy warunki integrowania dzieci i młodzieży z różnych środowisk, zarówno zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szeroko wykwalifikowany zespół specjalistów czuwa i dba o rozwój intelektualny i fizyczny podopiecznych, w formie zajęć wyrównujących, rehabilitacji, poradnictwa i doradztwa, a także poprzez wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, relaksacyjne oraz integracyjne). 

Zajęcia prowadzone są zarówno w grupie, jak i indywidualnie ze specjalistą.

Bierzemy udział w różnych projektach, które pozwalają nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących pomocy i je wspierać.

Organizujemy wypoczynek, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Ponadto pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe na działalność statutową Stowarzyszenia.