Kadra

Janina Malinowska

 • prezes Stowarzyszenia "Życzliwa Dłoń"
 • kierownik Placówki Wsparcia Dziennego "Pliszka"
 • wykształcenie wyższe:
 • studia ukończone na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kierunek: Pedagogika, specjalność: oligofrenopedagogika
 • ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność: ekonomia społeczna
 • ukończone liceum pielęgniarskie wraz z uzyskaniem dyplomu

 

 Magdalena Baster

 • kierownik Placówki Wsparcia Dziennego "Jaskółka"
 • wykształcenie wyższe:
 • studia ukończone na Krakowskiej Szkole Wyższej, kierunek: Nauki o Rodzinie, specjalność: praca socjalna
 • studia podyplomowe ukończone na Akademii Krakowskiej, kierunek przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu terapii zajęciowej
 • Medyczne Studium Zawodowe w Bochni, specjalność: asystent osoby niepełnosprawnej
 • Liczne kursy pod kątem pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy socjalnej
 • certyfikaty Małopolskiego Centrum Socjoterapii m.in. w zakresie: zarządzania placówką opiekuńczo– wychowawczą

 

Joanna Stala

 • wychowawca
 • wykształcenie wyższe:
 • licencjackie ukończone na Krakowskiej Szkole Wyższej, wydział Nauk o Rodzinie, kierunek: praca socjalno– wychowawcza i opiekuńcza
 • studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim wydział pedagogika, kierunek: pedagogika społeczno– opiekuńcza
 • studia podyplomowe ukończone na Akademii Krakowskiej, kierunek przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu terapii zajęciowej

 

Dorota Chudecka:

 • lektor języka angielskiego
 • ukończone studia kierunkowe
 • ukończone studia ekonomiczne