PWD "Jaskółka"

Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka”

Więcej zdjęć...

Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” realizuje swoją działalność od 2007 roku. Mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie. W ramach projektu finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Wieliczce prowadzone są tu zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia. Placówka jest dostępna dla wychowanków od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30. Dzieci otrzymują tutaj posiłek dostosowany do pory dnia, pomoc w odrabianiu zadań domowych, możliwość skorzystania z korepetycji z języka angielskiego oraz matematyki. Biorą udział w rozmaitych zajęciach socjoterapeutycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, kulinarnych, a przede wszystkim spędzają tu miło czas. Uczestniczą także w wycieczkach, imprezach kulturalnych, a w czasie wakacji korzystają z letniego wypoczynku. Placówka stwarza wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju. Uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości. Szczególnie ważne jest dla nas rozwijanie aktywności i zainteresowań dzieci, wspieranie ich zachowań prozdrowotnych i sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, nauka wyrażania emocji i wyrażania siebie, współpraca z rodzicami i instytucjami ich wspierającymi.

         W ramach działalności „Jaskółki” od 2013 roku istnieje również Centrum Wspierania Rodziny, które oferuje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i edukacyjnej dla dzieci i dorosłych.