Rekrutacja do przedszkola Pliszka na rok 2023/2024

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 20 marca 2023 r. i trwa do 29 marca 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie przez wypełnienie deklaracji zapisu dziecka. Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście w przedszkolu w godzinach jego pracy lub wysyłając ją na adres mailowy przedszkole@zyczliwadlon.org
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. w formie informacji SMS oraz listy dzieci przyjętych do przedszkola (umieszczonej na drzwiach wejściowych do przedszkola).
 4. Kolejne wnioski będą przyjmowane na listę rezerwową.
 5. Kryteria rekrutacji – dzieci przyjmowane są według kolejności (w miarę dostępności miejsc w danej grupie wiekowej):
  • dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu
  • rodzeństwa dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu
  • dzieci uczestniczące w projekcie PFRON (w miarę dostępności miejsc w danej grupie wiekowej)
  • kolejność zgłoszeń według:
   • dzieci urodzone w roku 2020,
   • dzieci, które mają skończone 2,5 lat
Skip to content