Ptasie trele – 09.04.2021

1. Zapraszam Was do oglądania i wysłuchania filmu o ptasich trelach czyli śpiewach. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w ptasi śpiew, zobaczycie i usłyszycie jak bogate jest życie w lesie.

2. Zabawa na powitanie

Dzieci w przysiadzie podskakują po pokoju udając żaby.

3. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza Barbary Szelągowskiej „Ptasie trele”.

Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Czym zajmowały się ptaki?

4. Improwizacja ruchowa do wiersza

Rodzic czyta wiersz, a dziecko pokazują ruchem jego treść: przylot ptaków, budowanie gniazd,
wysiadywanie jajek. Powtarzają sylaby, dbając o prawidłowe artykułowanie głosek: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi, Jakie piękne dni.

Znów nastała wiosna!
Ptaki nadlatują.
A co będą robić?
Gniazda budują.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!

Na drzewach wysoko
albo w trawie –nisko.
Tak by do swych piskląt
zawsze miały blisko.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni !

Gdy skończą budowa,
jajeczka w nich złożą.
By było im ciepło,
na nich się położą.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni !

Wykluły się wreszcie
z jajeczek pisklęta
i każdy maluszek
te trele pamięta !

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni !

5. Popatrzcie na obrazek i powiedzcie gdzie jest sowa?

6. Ułóż obrazki według wzrastającej liczby elementów.

7. Do kogo należy to gniazdo?

Skip to content