Wiosenne kwiaty

1. Posłuchajcie wiersza Wandy Chotomskiej o wiosennych kwiatach:

Krokusy, krokusy, wystawiają uszy,
bo już wiatr wiosenny.
Na koncert wyruszył,
I już stroi instrumenty,
smyczkowe i dęte.
Krokusy, krokusy, wystawiają nosy,
na wiosenne plotki, na wiosenne głosy,
bo już coraz głośniej dokoła o wiośnie.
I wychodzą spod ziemi
w swych barwnych czapeczkach,
bo wiosenne słońce,
biegnie już po ścieżkach.

Wanda Chotomska Krokusy

2. Oglądanie filmu „Zwiastuny wiosny- uczymy się rozpoznawać wiosenne kwiaty”

3.Praca plastyczna: „Wiosenne kwiaty”- Malowanie farbą za pomocą paluszków wybranego kwiatka

4. Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń oddechowych

Zabawa pt. „Pachnące kwiaty”. Na dywanie rozłożone są sylwety kwiatów, wycięte z kolorowych gazet. Dzieci poruszają się po Sali/ pokoju przy tamburynie lub muzyce. Podczas przerwy w muzyce podnoszą jeden kwiat i kładą go na dłoni. Wdychając powietrze nosem i wydychając je ustami, próbują zdmuchnąć kwiatek z dłoni.

Skip to content